Verzwaringsdeken voor kinderen

Verzwaringsdekens hebben niet alleen vele lichamelijke en mentale voordelen, ze zijn ook nog eens vrij van negatieve bijwerkingen. Een perfect hulpmiddel dus, ook zeker voor kinderen. Net als volwassenen kunnen kinderen soms moeilijk in slaap komen, hebben ze moeite met doorslapen of zijn ze ’s nachts onrustig. Je geeft ze voor zoiets ‘kleins’ waarschijnlijk liever geen medicatie, maar de gevolgen kunnen aanzienlijk zijn. Een hulpmiddel dat deze klachten op een eenvoudige en veilige manier verlicht is natuurlijk zeer welkom. Zeker met het oogpunt op veilig, is het belangrijk dat je de beste verzwaringsdeken in acht neemt in je zoektocht.

De kwaliteit van je nachtrust heeft een grote invloed op je dag. Als je moe bent kost alles meer moeite, wordt je humeur minder en leer je minder makkelijk. Dit geldt zeker ook voor kinderen. Als ze goed zijn uitgerust zijn ze energieker, vrolijker en leren ze meer dan wanneer ze slaperig zijn.

Een verzwaringsdeken brengt een kind op een natuurlijke manier tot rust. De druk die op het lichaam wordt uitgeoefend werkt geruststellend en kalmerend. Hierdoor slaapt je kind makkelijker in, slaapt het beter door en is de kwaliteit van de slaap hoger. Kinderen die onder een verzwaringsdeken slapen, liggen minder te woelen en te draaien.

Een specifieke groep kinderen die vaak baat heeft bij een verzwaringsdeken zijn kinderen met een autismespectrumstoornis. Juist kinderen met autisme hebben vaak angsten en spanningen waardoor ze slecht slapen. De verzwaringsdeken biedt hen wat broodnodige rust en steun.

Verzwaringsdekens voor kinderen zijn kleiner en lichter dan verzwaringsdekens voor volwassenen. Het juiste gewicht hangt af van het lichaamsgewicht van het kind. De deken moet ongeveer 10% wegen van het gewicht van het kind. Voor een kind van 30kg koop je dus een deken van zo’n 3 kg.

Let op: kinderen jonger dan twee jaar of lichter dan negen kilo mogen nog niet onder een verzwaringsdeken (of een gewoon dekbed) slapen omdat ze het dekbed nog niet goed in hun slaap kunnen verplaatsen. De kans bestaat dan dat zij te lang met hun gezicht onder de deken blijven liggen en daardoor onvoldoende zuurstof binnenkrijgen. Laat jonge kinderen bij voorkeur in een slaapzak of trappelzak slapen. Deze zijn er ook in verzwaarde variant, voor baby’s die slecht in slaap komen of slecht doorslapen. Jonge baby’s (tot een maand of vier) kun je ook inbakeren, dit heeft een soortgelijk effect als het slapen onder een verzwaringsdeken.

Chalinga
Logo